911
מרכז הצדקה
Ce6e7366cbe09c4d60997a0ea56158cc8f71d415

מרכז הצדקה

Location: Beitar Illit

Total amount donated to מרכז הצדקה

$ 162,864

About the charity

מרכז הצדקה משקיע מאמצים אדירים לחלץ משפחות ממצוקה וכאב אליהן נפלו.

המרכז מקים קרנות מיועדות בכדי לתמוך ולסייע למקרים קשים וכואבים
צורת העבודה ייחודית ושונה מן הרגיל. כל מקרה מטופל באופן אישי עד הסוף הטוב.
המרכז רותם עבור המטרה את כל הגורמים המסוגלים להושיט יד ועזרה:
רבנים, עסקנים, בני הקהילה וקרובי המשפחה.
בסייעתא דשמיא הצליח לחלץ יהודים רבים ממצולות ייאוש וכאב.

לעיתים ה'מרכז' משמש כפלטפורמה לריכוז תרומות עבור מקרים שהופנו על ידי גורמים חיצוניים למרכז, במקרים אלו ה'מרכז' ישמש כגורם אמין ומפקח על כספי הצדקה והעברתן באמינות ובחוקיות לנצרכים.

בעקבות אופיה המיוחד של פעילות מרכז...

מרכז הצדקה משקיע מאמצים אדירים לחלץ משפחות ממצוקה וכאב אליהן נפלו.

המרכז מקים קרנות מיועדות בכדי לתמוך ולסייע למקרים קשים וכואבים
צורת העבודה ייחודית ושונה מן הרגיל. כל מקרה מטופל באופן אישי עד הסוף הטוב.
המרכז רותם עבור המטרה את כל הגורמים המסוגלים להושיט יד ועזרה:
רבנים, עסקנים, בני הקהילה וקרובי המשפחה.
בסייעתא דשמיא הצליח לחלץ יהודים רבים ממצולות ייאוש וכאב.

לעיתים ה'מרכז' משמש כפלטפורמה לריכוז תרומות עבור מקרים שהופנו על ידי גורמים חיצוניים למרכז, במקרים אלו ה'מרכז' ישמש כגורם אמין ומפקח על כספי הצדקה והעברתן באמינות ובחוקיות לנצרכים.

בעקבות אופיה המיוחד של פעילות מרכז הצדקה נודעו רבים להיקפי המעש ולתוצאות הברוכות.
מנהיגי קהילות שנחשפו גם לאמינות, לישרות ולדקדוק המוחלט בכספי צדקה נמנים על תומכיו הנלהבים של מרכז הצדקה, ומתפללים להצלחתו.
תרומה למרכז הצדקה הופכת אתכם לשותפים בעשייה הגדולה ולחילוצם המהיר של יהודים סובלים ממצוקתם.
מרכז הצדקה - למי שאיכפת באמת.

Show less

Contact details

1800282828

https://www.hatzdaka.org/

[email protected]

Charity Number 580510758

Donations to this charity are tax deductible in Israel (section 46)

You may also donate to this charity and receive a tax deduction in the United States (501c3) and Canada

98%

The percentage of each donation that the charity uses for its activities. (The rest is used to cover overhead expenses)

13 Employees 79 Volunteers
Guidestar orgil logo

More information about this charity from guidestar.com

Donate to our projects

Our team

 • Ce6e7366cbe09c4d60997a0ea56158cc8f71d415

  יעקב יעקובוביץ

  חבר ועד
 • חיים אלעזר אלתר

  יו"ר וחבר ועד
 • חיים אלעזר אלתר

  CEO